Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunţat că, începând cu 1 iulie, vor fi disponibile noi servicii de depistare şi confirmare a unor boli grave, precum cancerele, hepatitele cronice B şi C, şi HIV/SIDA la gravide.

Aceste servicii vor fi oferite atât persoanelor asigurate, cât şi celor neasigurate, pe principalele paliere de asistenţă medicală. Medicii de familie vor putea trimite persoanele neasigurate la analize şi consultaţii de specialitate decontate de casa de asigurări de sănătate, în cazul în care suspicionează că pacientul ar putea avea o boală oncologică.

Servicii de depistare pentru persoanele neasigurate

Medicii de familie vor putea emite bilete de trimitere şi pentru persoanele neasigurate, în vederea testării acestora pentru virusurile hepatitice B şi C, precum şi pentru virusul HIV la gravidă. Analizele respective urmând să fie decontate de CNAS.

De asemenea, medicii de familie vor emite pentru persoanele neasigurate bilete de trimitere pentru investigaţii paraclinice, în cadrul consultaţiilor preventive din pachetul minimal din asistenţa medicală primară.

Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate clinică

În asistenţa medicală ambulatorie de specialitate clinică se vor acorda servicii persoanelor neasigurate pentru depistarea şi confirmarea diagnosticului de afecţiune oncologică. Medicii specialişti din ambulatoriu vor putea emite bilete de trimitere la analize şi către unităţile sanitare cu paturi, pentru spitalizări de zi, în vederea confirmării afecţiunii oncologice.

Furnizorii de servicii paraclinice vor putea efectua şi deconta analizele prescrise pentru persoanele neasigurate, iar unităţile spitaliceşti vor putea deconta serviciile de spitalizare de zi acordate persoanelor neasigurate cu suspiciune de afecţiune oncologică.

Servicii psihologice pentru bolnavii oncologici

CNAS a introdus noi servicii psihologice specializate, furnizate de psihologi cu formare complementară în psihooncologie, pentru persoanele asigurate. Aceste servicii vor include consultaţii, consiliere, evaluare clinică şi stabilire a planului de intervenţie psihologică.

Implementarea măsurilor din Planul naţional de prevenire şi combatere a cancerului

Unele dintre modificările anunţate de CNAS vizează implementarea măsurilor care revin instituţiei în Planul naţional de prevenire şi combatere a cancerului în România. Furnizorii vor ţine evidenţe distincte ale serviciilor acordate persoanelor cu suspiciune oncologică, iar finanţarea acestor servicii se va face separat, prin acte adiţionale la contractele existente. Finanţarea serviciilor de diagnosticare oncologică pentru persoanele neasigurate se va face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, şi nu din contribuţiile plătite de asiguraţi.