Ministerul Sănătății devine principalul responsabil pentru gestionarea epidemiilor

Ministerul Sănătății a fost desemnat ca principalul responsabil pentru gestionarea situațiilor de urgență legate de epidemii, conform unui nou regulament publicat miercuri în Monitorul Oficial. Ministerul Afacerilor Interne va avea un rol secundar în acest proces, iar alte ministere vor avea responsabilități specifice doar în anumite domenii de acțiune.

Roluri și responsabilități clarificate
Regulamentul aprobat prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 3.643/2024 stabilește cadrul prin care Ministerul Sănătății va gestiona riscurile generate de epidemii, inclusiv cele cauzate de inundații, seisme și epizootii/zoonoze. Ministerul va fi responsabil pentru identificarea, înregistrarea și evaluarea tipurilor de risc și a factorilor determinanți ai acestora. De asemenea, va înștiința factorii interesați, va avertiza, alarma și va limita, înlătura sau contracara efectele negative produse ca urmare a manifestării factorilor de risc.

Criterii pentru declararea unei epidemii
Documentul stabilește criteriile pentru declararea unei epidemii, care includ notificarea unui eveniment care depășește capacitatea de gestionare la nivel județean, extinderea ariei geografice afectate, apariția unei boli transmisibile severe, o boală cu fatalitate mare sau interesul public/media crescut asupra incidentului, afectare națională care necesită măsuri sporite și o boală determinată de un agent patogen cu potențial mare de răspândire.

Sunt definite trei niveluri de activare: Nivelul 1 pentru eveniment potențial, Nivelul 2 pentru eveniment controlabil și Nivelul 3 pentru eveniment ce necesită resurse suplimentare. Activarea răspunsului se bazează pe analiza riscului și prioritizarea resurselor.

Amenințări principale în cazul unei epidemii
Principalele amenințări în cazul unei epidemii includ afectarea sănătății unui număr mare de persoane, apariția unui număr mare de decese într-un timp scurt și suprasolicitarea sistemului medical.

Documentul subliniază importanța coordonării răspunsului de către Centrul Operativ pentru Situații de Urgență al Ministerului Sănătății (COSU-MS) în caz de risc de epidemie.